Diarieförda handlingar gällande Kulturhuset (Fritid)

Från Kulturhuset Jönköping Wiki

Diarieförda handlingar gällande Kulturhuset hos Fritidsförvaltningen per 2014-11-24


Beskrivning | Beteckning | Typ | Datum | Organisation | Beslutsbeteckning/Bevakningsdatum/Parametervärde/Namn/Notering

()

INBJUDAN TILL MÖTE MED SUZANNE OSTEN PÅ UNGA KLARA, KULTURHUSET,STOCKHOLM. Fn/1991:209 Handling 1991-03-04

()

INBJUDAN TILL INVIGNING AV ASSYRISKA KULTURHUSET Fn/1991:279 Handling 1991-03-22

()

KOPIA PÅ TILLSTÅNDSBEVIS FÖR OFFENTLIG DANSTILLSTÄLLNING PÅ KULTURHUSET. Fn/1992:145 Handling 1992-02-17

()

KOPIA PÅ TILLSTÅNDSBEVIS FÖR OFFENTLIG DANSTILLSTÄLLNING PÅ KULTURHUSET Fn/1992:231 Handling 1992-03-16

()

KOPIA PÅ TILLSTÅNDSBEVIS FÖR OFFENTLIG DANS I KULTURHUSET DEN 14 MARS 1992 Fn/1992:237 Handling 1992-03-17

()

KOPIA PÅ TILLSTÅNDSBEVIS FÖR OFFENTLIG DAN PÅ KULTURHUSET Fn/1992:305 Handling 1992-04-15

()

KOPIA PÅ TILLSTÅNDSBEVIS FÖR OFFENTLIGA DANSTILLSTÄLLNINGAR PÅ KULTUR-HUSET. Fn/1992:650 Handling 1992-09-09

()

PROGRAM IDROTTSHUSET OCH PROGRAM KULTURHUSET, "UNGDOMS DAG SPORT OCHKULTUR" Fn/1993:704 Handling 1993-10-26

()

KOPIA PÅ BEVIS OM ANMÄLAN OM KONSERT PÅ KULTURHUSET. Fn/1994:702 Handling 1994-09-05

()

KOPIA PÅ ANMÄLAN OM OFFENTLIG TILLSTÄLLNING PÅ ELDLANDET OCH KULTURHUSET. Fn/1994:893 Handling 1994-11-25

()

KOPIA PÅ ANMÄLAN OM ALLMÄN SAMMANKOMST PÅ CAFÉ NEMO OCH KULTURHUSET. Fn/1995:122 Handling 1995-02-15

()

TILLSTÅNDSBEVIS FÖR OFFENTLIG DANSTILLSTÄLLNING FÖR HÖGSTADIET PÅ KULTURHUSET. Fn/1995:126 Handling 1995-02-17

()

ANSÖKAN OM BIDRAG FÖR ANORDNANDE AV DROGFRITT DISCO I KULTURHUSET. Fn/1995:348 Handling 1995-05-03

()

KOPIA PÅ BEVIS OM KONSERT PÅ KULTURHUSET, JÖNKÖPING Fn/1996:47 Handling 1996-01-22

()

KOPIA PÅ TILLSTÅNDSBEVIS FÖR OFFENTLIGA DANSTILLSTÄLLNINGAR PÅ KULTURHUSET. Fn/1996:86 Handling 1996-02-07

()

KOPIA PÅ ANMÄLAN OM OFFENTLIG DANSTILLSTÄLLNING, GYMNASIEDISCO,I KULTURHUSET 19960430. Fn/1996:308 Handling 1996-04-26

()

KOPIA PÅ TILLSTÅNDSBEVIS FÖR OFFENTLIG TILLSTÄLLNING PÅ KULTURHUSET. Fn/1996:815 Handling 1996-12-04

()

TILLSTÅNDSBEVIS FÖR KULTURARRANGEMANG PÅ KULTURHUSET Fn/1997:280 Handling 1997-04-03

()

SKRIVELSE OM TILLSTÅND FÖR DROGFRI UNGDOMSGALA I KULTURHUSET Fn/1997:383 Handling 1997-05-20

()

ANSÖKAN OM TILLSTÅND FÖR DANSTILLSTÄLLNING PÅ KULTURHUSET Fn/1998:199 Handling 1998-03-19

()

PLATTFORM FÖR KULTURHUSET Fn/1998:427 Handling 1998-06-11

()

ÄNDRING I TILLSTÅNDSBEVIS GÄLLANDE DANSTILLSTÄLLNING PÅ KULTURHUSET Fn/1999:753 Handling 2000-02-11

()

TILLSTÅNDSBEVIS FÖR HÖGSTADIEDISCO I KULTURHUSET Fn/2000:107 Handling 2000-02-17

()

TILLSTÅNDSBEVIS FÖR OFFENTLIG TILLSTÄLLNING I KULTURHUSET Fn/2000:165 Handling 2000-03-09

()

ANSÖKAN OM BIDRAG TLL KONSERT PÅ KULTURHUSET Fn/2002:741 Handling 2002-11-27

()

INFORMATION OCH KOSTNADSKALKYL ANGÅENDE KONSERT PÅ KULTURHUSET Fn/2003:405 Handling 2003-07-04

()

KOPIA PÅ TILLSTÅND FÖR OFFENTLIG TILLSTÄLLNING I KULTURHUSET Fn/2003:563 Handling 2003-10-03

()

KOPIA PÅ TILLSTÅNDSBEVIS FÖR OFFENTLIG TILLSTÄLLNING I KULTURHUSET Fn/2003:703 Handling 2003-12-10

()

KOPIA PÅ TILLSTÅND FÖR ALLMÄN SAMMANKOMST I KULTURHUSET, JÖNKÖPING Fn/2004:106 Handling 2004-02-13

()

RAPPORT FRÅN TECHNOFEST I KULTURHUSET 2003-12-20 Fn/2004:163 Handling 2004-03-04

()

KOPIA PÅ TILLSTÅNDSBEVIS FÖR OFFENTLIG TILLSTÄLLNING I STUDION, KULTURHUSET, JÖNKÖPING SAMT I DET ÖPPNA RUMMET, MULLSJÖ Fn/2004:182 Handling 2004-03-10

()

KOPIA PÅ TILLSTÅNDSBEVIS FÖR OFFENTLIG TILLSTÄLLNING I STUDION, KULTURHUSET Fn/2004:326 Handling 2004-05-10

()

KOPIA PÅ TILLSTÅNDSBEVIS FÖR ALLMÄN SAMMANKOMST (KONSERT) I KULTURHUSET, JÖNKÖPING Fn/2004:500 Handling 2004-08-17

()

KOPIA PÅ TILLSTÅNDSBEVIS FÖR ALLMÄN SAMMANKOMST (KONSERT) PÅ KULTURHUSET Fn/2004:633 Handling 2004-10-18

()

KOPIA PÅ TILLSTÅNDSBEVIS ENLIGT ORDNINGSLAGEN OFFENTLIG TILLSTÄLLNING-TECHNOFEST STUDION, KULTURHUSET, JÖNKÖPING Fn/2004:654 Handling 2004-10-29

()

ANSÖKAN OM FÖRLUSTBIDRAG FÖR ROCKKONSERT PÅ KULTURHUSET Fn/2004:683 Handling 2004-11-10

()

BESKED TILL ABF I JÖNKÖPINGS LÄN ANG ANSÖKAN OM FÖRLUSTBIDRAG FÖR ROCKKONSERT PÅ KULTURHUSET Fn/2004:683 Handling 2004-11-29

()

KOPIA PÅ BEVIS OM ANMÄLAN TILL ALLMÄN SAMMANKOMST (KONSERT) STORA SALEN, KULTURHUSET, JÖNKÖPING, MATS KÖRLING Fn/2005:36 Handling 2005-03-24

()

BEVIS OM ANMÄLAN,ALLMÄN SAMMANKOMST(KONSERT) STUDION, KULTURHUSET, JÖNKÖPING Fn/2005:36 Handling 2005-01-17

()

MEDDELANDE TILL KULTURHUSET ANGÅENDE ANSÖKAN OM BIDRAG TILL UNGDOMSINITIATIV AVSEENDE GRAFFITIMÅLNING I KULTURHUSETS TRAPPHUS Fn/2005:88 Handling 2005-04-18

()

Kopia på tillståndsbevis för rockkonsert i Kulturhuset, Jönköping Fn/2006:103 Handling 2006-12-12 Sektion barn o. ungdom (Eva Tallvid Handläggare)

()

KOPIA PÅ TILLSTÅNDSBEVIS FÖR ROCKKONSERTER I KULTURHUSET, JÖNKÖPING 6/4-28/4 2006 Fn/2006:103 Handling 2006-03-02

()

KOPIA PÅ TILLSTÅNDSBEVIS FÖR KONSERT I KULTURHUSET, JÖNKÖPING 15/4 - 16/4 2006 Fn/2006:103 Handling 2006-03-02

()

KOPIA PÅ TILLSTÅNDSBEVIS FÖR KONSERT I KULTURHUSET, JÖNKÖPING Fn/2006:103 Handling 2006-04-21

()

Kopia på tillståndsbevis gällande konsert i kulturhuset Fn/2006:103 Handling 2006-10-27 Sektion barn o. ungdom (Eva Tallvid Handläggare)

()

KOPIA PÅ TILLSTÅNDSBEVIS FÖR OFFENTLIG TILLSTÄLLNING 2006-0-31 KL 21 -- 2006-04-01 KL 0100 STORA SALEN, KULTURHUSET, JÖNKÖPING Fn/2006:103 Handling 2006-03-10

()

KOPIA PÅ TILLSTÅNDSBEVIS GÄLLANDE ALLMÄN SAMMANKOMST (KULTURFESTIVAL FÖR UNGDOMAR) I KULTURHUSET Fn/2006:200 Ärende 2006-03-22

()

KOPIA PÅ TILLSTÅNDSBEVIS GÄLLANDE ALLMÄN SAMMANKOMST (KULTURFESTIVAL FÖR UNGDOMAR) I KULTURHUSET Fn/2006:200 Handling 2006-03-22

()

Tjänsteskrivelse drogfritt ungdomscafé Fn/2006:394 Handling 2009-06-30 Frititdsnämnden (Mats Johansson Nämndsekreterare)

()

Kopia på tillståndsbevis gällande allmän sammankomst i Studion, Kulturhuset Fn/2006:530 Handling 2006-11-08 Sektion barn o. ungdom (Eva Tallvid Handläggare)

()

Kopia på tillståndsbevis för konsert i Studion, Kulturhuset Fn/2007:112 Handling 2007-02-09 Sektion barn o. ungdom (Eva Tallvid Handläggare)

()

Kopia på tillståndsbevis gällande konsert i Kulturhuset Fn/2007:127 Handling 2007-02-19 Sektion barn o. ungdom (Eva Tallvid Handläggare)

()

Kopia på tillståndsbevis för gymnasiedisco i Kulturhuset 2007-08-25 Fn/2007:177 Handling 2007-08-29 Sektion barn o. ungdom (Eva Tallvid Handläggare)

()

Kopia på tillstånd för allmän sammankomst i Kulturhuset Fn/2007:177 Handling 2007-12-06 Sektion barn o. ungdom (Eva Tallvid Handläggare)

()

Kopia på tillståndsbevis för konsert och dansuppvisning i Kulturhuset Fn/2007:177 Handling 2007-03-16 Sektion barn o. ungdom (Eva Tallvid Handläggare)

()

Kopia på tillstånd för konsert i Kulturhuset, Jönköping Fn/2007:177 Handling 2007-05-10 Sektion barn o. ungdom (Eva Tallvid Handläggare)

()

Kopia på tillståndsbevis gällande konsert på Kulturhuset, Jönköping Fn/2007:177 Handling 2007-10-02 Sektion barn o. ungdom (Eva Tallvid Handläggare)

()

Kopia på anmälan om tillstånd för kulturfestival på Kulturhuset Fn/2007:177 Handling 2007-03-13 Sektion barn o. ungdom (Eva Tallvid Handläggare)

()

Kopia på tillståndsbevis för konsert på Kulturhuset Fn/2007:177 Handling 2007-09-25 Sektion barn o. ungdom (Eva Tallvid Handläggare)

()

Kopia på tillstånd för konsert i Insikten, Kulturhuset Fn/2007:177 Handling 2007-12-14 Sektion barn o. ungdom (Eva Tallvid Handläggare)

()

Kopia på tillstånd för konsert i Kulturhuset 17/18 november Fn/2007:177 Handling 2007-11-16 Sektion barn o. ungdom (Eva Tallvid Handläggare)

()

Kopia på tillstånd för konsert i Kulturhuset 2008-05-23 Fn/2008:42 Handling 2008-05-19 Sektion barn o. ungdom (Eva Tallvid Handläggare)

()

Kopia på tillstånd för rockkonsert i Kulturhuset Fn/2008:42 Handling 2008-02-07 Sektion barn o. ungdom (Eva Tallvid Handläggare)

()

Kopia på tillstånd för allmän sammankomst i kulturhuset, Jönköping Fn/2008:42 Handling 2008-02-26 Sektion barn o. ungdom (Eva Tallvid Handläggare)

()

Kopia på ansökan om tillstånd för kulturfestival i och utanför kulturhuset 2008-04-05/06 Fn/2008:42 Handling 2008-04-09 Sektion barn o. ungdom (Eva Tallvid Handläggare)

()

Kopia på ansökan om tillstånd för rockkonsert i Kulturhuset Fn/2008:42 Handling 2008-02-20 Sektion barn o. ungdom (Eva Tallvid Handläggare)

()

Kopia på tillstånd för konsert/skolprojekt i kulturhuset 2009-12-12 Fn/2009:90 Handling 2009-11-20 Fritidsförvaltningens stab (Eva Tallvid Handläggare)

()

Kopia på tillstånd för konsert på Kulturhuset 2009-11-13 Fn/2009:90 Handling 2009-11-16 Fritidsförvaltningens stab (Eva Tallvid Handläggare)

()

Kopia på tillstånd för konsert i Kulturhuset 2009-12-11 Fn/2009:90 Handling 2009-12-08 Fritidsförvaltningens stab (Eva Tallvid Handläggare)

()

Kopia på tillstånd för konsert i Kulturhuset 2009-05-09 Fn/2009:90 Handling 2009-05-04 Fritidsförvaltningens stab (Eva Tallvid Handläggare)

()

Kopia på tillstånd för konsert i Kulturhuset 2009-04-30, anordnad av Jönköpings Läns Nykterhetsförbund Fn/2009:90 Handling 2009-04-23 Fritidsförvaltningens stab (Eva Tallvid Handläggare)

()

Kopia på tillstånd för bandshow-konsert i Kulturhuset, Jönköping 2009-11-13 Fn/2009:90 Handling 2009-11-03 Fritidsförvaltningens stab (Eva Tallvid Handläggare)

()

Kopia på tillstånd för kulturfestival i Kulturhuset, Jönköping 2009-05-29 Fn/2009:90 Handling 2009-05-07 Fritidsförvaltningens stab (Eva Tallvid Handläggare)

()

Kopia på tillstånd för gymnasiefest/disco 2009-11-20 i kulturhuset Fn/2009:90 Handling 2009-11-19 Fritidsförvaltningens stab (Eva Tallvid Handläggare)

()

Kopia på tillstånd för konsert 2010-03-05 i kulturhuset Fn/2009:90 Handling 2009-11-24 Fritidsförvaltningens stab (Eva Tallvid Handläggare)

()

Kopia på tillstånd för konsert i Kulturhuset Jönköping 2010-04-17 Fn/2010:36 Handling 2010-04-15 Fritidsförvaltningens stab (Eva Tallvid Handläggare)

()

Kopia på tillstånd för konvent/mässa i Kulturhuset 2010-10-29/31 Fn/2010:36 Handling 2010-10-28 Fritidsförvaltningens stab (Eva Tallvid Handläggare)

()

Kopia på tillstånd för danstillställning i Kulturhuset 2010-11-27 Fn/2010:36 Handling 2010-11-25 Fritidsförvaltningens stab (Eva Tallvid Handläggare)

()

Kopia på tillstånd för konsert i Kulturhuset, Jönköping 2010-07-19 Fn/2010:36 Handling 2010-07-15 Fritidsförvaltningens stab (Eva Tallvid Handläggare)

()

Kopia på tillstånd för ungdomsfestival på Kulturhuset 2010-04-24 Fn/2010:36 Handling 2010-03-30 Fritidsförvaltningens stab (Eva Tallvid Handläggare)

()

Kopia på tillstånd för konsert i Kulturhuset, Insikten 2010-04-17 Fn/2010:36 Handling 2010-04-15 Fritidsförvaltningens stab (Eva Tallvid Handläggare)

()

Kopia på tillstånd för konsert i Kulturhuset, Jönköping Fn/2010:36 Handling 2010-07-16 Fritidsförvaltningens stab (Eva Tallvid Handläggare)

()

Protokollsutdrag angående Nystart för Kulturhuset i Tändsticksområdet, Jönköping Fn/2010:537 Handling 2010-11-11 Fritidsförvaltningens stab (Eva Tallvid Handläggare, Mats Berggren Handläggare)

()

Kopia på tillstånd för konsert i Kulturhuset 2011- 01-28 Fn/2011:12 Handling 2011-01-13 Fritidsförvaltningens stab (Eva Tallvid Handläggare)

()

Kopia på anmälan om tillstånd för disco i Kulturhuset, Jönköping 2011-04-15 Fn/2011:12 Handling 2011-04-14 Fritidsförvaltningens stab (Eva Tallvid Handläggare)

()

Kopia på tillstånd för disco i Kulturhuset 2011-06-10 Fn/2011:12 Handling 2011-06-10 Fritidsförvaltningens stab (Eva Tallvid Handläggare)

()

Kopia på tillstånd för ungdomsfestival på Kulturhuset 2011-04-09 Fn/2011:12 Handling 2011-03-16 Fritidsförvaltningens stab (Eva Tallvid Handläggare)

()

Kopia på tillstånd för musikfestival i kulturhuset 2011-08-05 Fn/2011:12 Handling 2011-08-08 Fritidsförvaltningens stab (Eva Tallvid Handläggare)

()

Kopia på tillståndsbevis för offentlig danstillställning Kulturhuset, Insikten 2012-05-12 Fn/2012:24 Handling 2012-05-15 Sektion barn o. ungdom (Mazar Alijevski Handläggare)

()

Kopia på tillstånd för disco i Kulturhuset 2012-01-13 Fn/2012:24 Handling 2012-01-18 Fritidsförvaltningens stab (Eva Tallvid Handläggare)

()

Tjänsteskrivelse Ungdomens kulturhus Fn/2012:26 Handling 2012-03-22 Frititdsnämnden (Mats Johansson Nämndsekreterare)

()

KF § 104 130425, Nystart för Kulturhuset Fn/2013:152 Handling 2013-05-10 Fritidsförvaltningens stab (Eva Tallvid Handläggare, Mats Berggren Handläggare)

()

KF § 104 130425, Nystart för Kulturhuset Fn/2013:152 Ärende 2013-05-10

()

Ansökan om tillstånd för gymnasiedisco i Kulturhuset, Tändsticksområdet 2014-10-11. Fn/2014:89 Handling 2014-10-03 Sektion barn o. ungdom (Mazar Alijevski Handläggare)

()

Tillstånd från polisen gällande gymnasiedisco i Kulturhuset stora salen 19/12-14. Fn/2014:89 Handling 2014-11-05 Sektion barn o. ungdom (Linda Jansson Handläggare)

()

Tillstånd från polisen gällande gymnasiedisco på kulturhuset 1/11 Fn/2014:89 Handling 2014-10-23 Sektion barn o. ungdom (Mazar Alijevski Handläggare)

()

Frågor gällande föreningar och organisationer som har fått bidrag så och haft verksamhet i Kulturhuset. Fn/2014:322 Handling 2014-11-20 Sektion förening (Eva Gunnarsson Handläggare)

()

Frågor gällande föreningar och organisationer som har fått bidrag så och haft verksamhet i Kulturhuset. Fn/2014:322 Ärende 2014-11-20 Sektion förening (Eva Gunnarsson Handläggare)