Decentralisering av beslutsfattande i Kulturhuset

Från Kulturhuset Jönköping Wiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Arbetsmöte kring decentralisering av beslutsfattande i Kulturhuset, 2015-09-02

Beslut kring verksamheten och husmåndag[redigera]

 • Flytta beslut och inflytande över verksamheten till Husmåndag utifrån de olika arbetsgrupperna.
 • Styrelsen genom Tim tar i inledningsfasen ett övergripande ansvar för att Husmåndag kommer igång.
 • Ha en dagordning som utgår från arbetsgrupperna på Husmåndag.
 • Övergripande eller genomgående beslut kring verksamheten skickas vidare till styrelsen. Framförallt ekonomiska beslut över en viss summa.
 • Sebastian skriver ihop riktlinjer kring mandat och ekonomiska ramar.

Effektivisering av styrelsearbetet[redigera]

 • Eventuellt ta bort rapportpunkter för de olika verksamhetsområdena på styrelsemötet.
 • Kosh gör en lathund kring styrelsearbetet.
 • Kanske genomgå en styrelseutbildning.

Hur vi får organisationen att hålla över tid[redigera]

 • Engagera mer folk.
 • Tydligare information.
 • Bättre struktur.
 • Inkludera fler i beslutsprocesserna.
 • Sprida ansvar på flera människor.
 • Jobba mer på sammanhållningen.

Uppföljningsmöte i slutet på november