Bidrag och stöd

Från Kulturhuset Jönköping Wiki

Det finns en rad olika stöd och bidrag att söka från olika håll.

Kommunala[redigera]

Kommunala bidrag till föreningar[redigera]

"Det finns en rad olika bidrag som föreningar kan söka. En del söker du genom vår webbtjänst. En del söker du genom att fylla i en blankett. I några fall ansöker man genom att kontakta kultur- och fritidsförvaltningen."

Kommunala bidrag till föreningar

Blanketter till kultur- och fritidsförvaltningens övriga bidrag till föreningar[redigera]

Här finns blanketter för kultur- och fritidsförvaltningens bidrag till föreningar.

Har du en dröm? Sök bidrag till arrangemang![redigera]

"Nu kan du söka bidrag för att arrangera kultur- och/eller fritidsarrangemang. Det har tidigare kallats Ungdomsakuten och Ungdomsinitiativpott."

Sök bidrag till arrangemang!

Regionala[redigera]

Kulturbidrag och stipendier[redigera]

"Kulturarrangörer kan söka arrangörsbidrag, större projekt kan söka utvecklingsbidrag och Region Jönköpings läns politiker utser kulturpolitiskt motiverade uppdrag. Dessutom delar regionen årligen ut ett kulturstipendium och ett arbetsstipendium."

Bidrag till kulturprojekt[redigera]

Det finns två sorters kulturbidrag som det går att ansöka om: arrangörsbidrag och utvecklingsbidrag.

Arrangörsbidrag

Bidraget riktar sig till och kan sökas av ideella arrangörer i Jönköpings län med syftet att ge ekonomiskt stöd för att uppnå: ökat utbud av lokala kulturarrangemang med professionella utövare; förbättrad spridning av bred och mångsidig kultur i länet; förbättrat utbud av kultur för barn och unga vuxna på deras fritid; stöd för en positiv utveckling av de lokala arrangörerna.

Utvecklingsbidrag

Bidraget riktar sig till och kan sökas av ideella eller ekonomiska föreningar, organisationer, kommuner, bolag, stiftelser och Region Jönköping läns egen verksamhet som vill utveckla kulturverksamhet med stöd i den regionala kulturplanen.

Finansiering med CrowdCulture[redigera]

Har du ett kulturprojekt som du drömmer om att genomföra men saknar pengar till det? Region Jönköpings län län prövar nu CrowdCulture, en ny finansieringsmetod för kulturprojekt.

Rjl.se Finansiering med CrowdCulture

Bidrag till kulturorganisationer[redigera]

Verksamhetsbidraget ges för stadigvarande verksamhet enligt bidragspolicy fastställd av Landstingsfullmäktige 2008-06-10.

Bidrag till kulturorganisationer

Bidrag till regional verksamhet inom kulturområdet[redigera]

Organisationer, sammanslutningar och enskilda som bedriver regional verksamhet inom kulturområdet, och som inte kan inordnas i bidragsgivning inom andra områden, kan söka bidrag från Region Jönköpings län. Verksamheten ska bedrivas i Jönköpings län.

Bidrag till regional verksamhet inom kulturområdet

Bidrag till ideella föreningar och organisationer[redigera]

Regionfullmäktige anvisar årligen medel för bidragsgivning till ideella föreningar och organisationer med utgiftsramar inom några av följande områden:

Bidrag till nykterhetsfrämjande verksamheter[redigera]

"Organisationer som verkar alkohol- och drogförebyggande kan söka bidrag av Region Jönköpings län. Även nykterhetsvårdande läns- och distriktsorganisationer kan söka bidrag, liksom länstäckande organisationer som planerar insatser inom nykterhetsområdet."

Rjl.se Bidrag till nykterhetsfrämjande verksamheter

Bidrag till organisationer med folkhälsomål[redigera]

"Organisationer med mål att skapa förutsättningar för en god hälsa kan söka bidrag av Region Jönköpings län. Utgångspunkten ska vara de elva övergripande målområdena för folkhälsa."

Rjl.se - Bidrag till organisationer med folkhälsomål

Bidrag till regional verksamhet inom kulturområdet[redigera]

Organisationer, sammanslutningar och enskilda som bedriver regional verksamhet inom kulturområdet, och som inte kan inordnas i bidragsgivning inom andra områden, kan söka bidrag från Region Jönköpings län. Verksamheten ska bedrivas i Jönköpings län.

Rjl.se Bidrag till regional verksamhet inom kulturområdet

Statliga[redigera]

Allmänna arvsfonden[redigera]

"Arvsfonden bidrar till att förnya och utveckla verksamhet för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning."

Boverket[redigera]

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor[redigera]

Mestadels senast 15 mars och 15 september.

Stiftelser[redigera]

Övriga[redigera]

"Stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta."

Vinovas hemsida