Beslutsunderlag, 2015-02-08: Wikifiering av styrelsearbetet

Från Kulturhuset Jönköping Wiki

Bakgrund

Kulturhusets wiki skapades med inspiration från det nystartade Kulturhuset i Umeå under hösten 2014. Den har redan fyllts med information om olika arbetsgrupper, styrelsens uppbyggnad och grundläggande om hur huset fungerar. Den användes också framgångsrikt i arbetet med att ta fram vår verksamhetsplan för 2015.

Förklaring

Kulturhusets wiki har en enorm potential som ett demokratiserande verktyg i huset och i vår organisation!

Inte minst styrelsearbetet skulle avsevärt kunna underlättas genom att Wikin integreras i styrelsens arbete. Med dagordningen på wikin kan var och en exempelvis lägga till punkter på dagordningen, länka till beslutsunderlag (som också läggs upp på wikin). Styrelsens beslutsliggare kan med fördel ligga på wikin, där beslut länkas till egna sidor där dessa utvecklas. Det kan även möjliggöra för fler att aktivt delta kring beslut och styrelsens arbete.

Känsliga beslut, underlag och frågor behöver så klart inte läggas upp, utan det kan vara direkt olämpligt. Personalfrågor, frågor rörande enskilda personer, konflikter eller säkerhetsfrågor är några exempel.

Huruvida protokoll helt, delvis eller inte alls ska läggas upp, är upp till mötet att besluta.

Förslag till styrelsemötet 2015-02-08

  • Att vi under en prövoperiod om sex månader integrerar wikin i styrelsearbetet.
  • Att vi strävar efter att dagordningar, beslutsunderlag, beslutsliggare och liknande under denna period "wikifieras".
  • Att frågor, beslut och dokument av känslig natur ex personalfrågor, beslut rörande enskilda personer eller säkerhetsfrågor undantas detta beslut.
  • Att möjlighet att redigera sidor och lägga upp dokument som berör styrelsearbetet i första hand begränsas till styrelsens medlemmar under testperioden.
  • Att personal och enskilda medlemmar kan ges rättigheter att redigare sidor som berör styrelsearbetet efter beslut av styrelsen.