Beslutsunderlag, 2016-03-01: Uppdatering av Styrelsedokument

Från Kulturhuset Jönköping Wiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Bakgrund: Styrelsedokumentet beskriver hur styrelsen ska arbeta och vilka regler som gäller kring utskott, personal och arbetsgrupper. Under styrelsehelgen gick vi igenom dokumentet och förslag på ändringar. Ändringarna skulle skickas in till arbetsutskottet och föras in i dokumentet på wiki-sidan. En del ändringsförslag har förts in, men inte alla. Nuvarande förslag finns Styrelsedokument för Föreningen Kulturhuset, ändringsdokument

Vi föreslår därför att styrelsen godkänner följande ändringar: