Beslutsunderlag, 2016-03-01: Ny arbetsgrupp i freeshopen, mandat och budget

Från Kulturhuset Jönköping Wiki

Bakgrund:

Fresshopen är en lyckad verksamhet i Kulturhuset med ett par år på nacken. Vad som började med ett klädställ har nu utvecklats till ett helt rum. Engagemanget har gått i vågar. För det mesta har engagerade personer gjort sporadiska insatser för att strukturera upp verksamheten med varierande, oftast mycket gott resultat. Nu finns det ett gäng som vill dra igång och fixa i ordning utrymmet för mer mys och mer folk.

Vi föreslår därför:

  • Att Freeshop-gruppen ges mandat att gemensamt förändra lokalen utifrån de behov som finns.
  • Att Freeshop-gruppen får ett utgiftstak på 2000 kr.
  • Att Freeshop-gruppen ges mandat att ändra namn på utrymmet samt sin egen arbetsgrupp.
  • Att Johan Arvidsson godkänns som kontaktperson för arbetsgruppen.