Beslutsunderlag, 2016-03-01: Ny ansvarig Öppna Repan, samt mandat och budget

Från Kulturhuset Jönköping Wiki

Bakgrund: Öppna Repan har sedan 2013 varit en del av Föreningen Kulturhusets verksamhet. Vad som startade med sporadisk aktivitet i Dyrkens replokal har nu utvecklats till en fullt utrustad replokal. Johan Arvidsson har tidigare varit ansvarig och vill nu lämna över ansvaret till Axel Bödker.

Vi föreslår därför:

  • Att Axel Bödker utses till ny ansvarig och kontaktperson för Öppna Repan.
  • Att han ges mandat att löpande köpa in utrustning i de fall saker går sönder för upp till 1000 kr per tillfälle som redovisas till Administrativ Samordnare.
  • Att större inköp ska förankras hos Administrativ Samordnare.