Beslutsunderlag, 2016-03-01: Målarprojekt, replokalsfönster

Från Kulturhuset Jönköping Wiki

Vi vill genomföra ett konstprojekt genom fönstren i replokalerna..

Jag föreslår därför att:

  • Föreningen Kulturhuset om möjligt tillåter att samtliga fönster i replokalerna mot gården används för konstprojekt.
  • Att styrelsen avsätter 5000 kr för genomförande av detta projekt.
  • Att arbetsgruppen uppmanas att söka extern finansiering för projektet.