Beslutsunderlag, 2016-01-20: Förslag kring alternativt ersättningssystem på Kulturhuset

Från Kulturhuset Jönköping Wiki

För några år sedan var ett gäng från oss i Kulturhuset och besökte allaktivitetshuset Kontrapunkt i Malmö. Det var ett inspirerande besök där många nya idéer kring huset och dess verksamhet föddes.

En sak som de använder sig av är så kallat karmakapital, som är ett internt sätt att avlöna ideellt arbete. Karmakapital kan sedan användas i olika delar av verksamheten istället för pengar.

När vi kommit hem pratade några av oss att införa ett liknande system på Kulturhuset, men eftersom vi var mitt uppe i kampen kring huset överlevnad lades idén på is.

När Jon och jag diskuterade helg- och festjouren nämnde han systemet som Kontrapunkt använder och jag mindes samtalen vi haft för ett par år sedan.

Ett alternativt ersättningssystem har många fördelar.

Genom att ersättningen ges i form av poäng som kan användas i verksamheten och inte i pengar för konsumtion kan det dels bidra till ökat engagemang kring uthyrningar och framför allt ökat inflytande och aktivitet i huset.

Det är också sätt att visa folk uppskattning eller ge en morot då de hjälper till vid kommersiella och/eller tråkiga men nödvändiga arbetsuppgifter i huset.

En positiv bieffekt är förmodligen att vi slipper alla negativa konsekvenser som avlöning ofta skapar i form av alienation, turordningsregler samt frågan om avgifter och skatter.

Jag föreslår därför:

  • att vi inför ett system för alternativ ersättning vid arbete i kulturhuset.
  • att ersättningen ska gälla verksamhet i sektion 2, jouren eller sådant arbete som redan idag är avlönat ex loppisbokning, catering eller städning av fastigheten.
  • att ersättningssystemet baseras på poäng, där en timme är lika med 50 poäng.
  • att dessa poäng i första hand kan bytas mot hyra av lokaler, medlemskap i föreningen eller olika verkstäder och så vidare där en poäng är lika med en krona.
  • att varor i fiket och liknande konsumtionsartiklar inte omfattas av poängsystemet.