Beslutsunderlag, 2015-03-14: Skyddskrav

Från Kulturhuset Jönköping Wiki

Bakgrund

Vi måste uppdatera vårt försäkringsavtal och då finns det vissa skyddskrav i detta avtal som vi måste uppfylla för att försäkringen ska gälla vid olycka, inbrott eller dylikt.

Förslag till styrelsemötet 2015-03-14

  • Att vaktmästaren tillsammans med Göran på försäkringsbolaget samt Ulf från tekniska får i uppdrag att kontrollera att dessa punkter följs (och beslutar om ev. nödvändiga åtgärder).