Beslutsunderlag, 2015-03-14: Kulturhuset i Amsterdam

Från Kulturhuset Jönköping Wiki

Bakgrund

I vintras kom en person som heter Mel Morath till Kulturhuset och pratade om hur vi skulle kunna samarbeta med dem på olika sätt. Hon har sammanställt ett dokument som ni gärna får läsa igenom innan nästa möte, det är också utskickat på e-posten.

Förklaring

Kortfattat finns det några olika förslag i dokumentet på hur vi skulle kunna utveckla våran verksamhet. Mel Morath har skickat oss dokumentet för att vi ska kunna läsa igenom det och återkomma till henne med frågor, tankar m.m.

Förslag till styrelsemötet 2015-03-14

  • Att vi tillsätter en arbetsgrupp som går igenom materialet och kommer med ett förslag på hur vi ska gå vidare med samtliga projekt i dokumentet.