Beslutsunderlag, 2015-03-14: Auktoriserad revisor

Från Kulturhuset Jönköping Wiki

Bakgrund

Eventuellt kan vi behöva ha en auktoriserad revisor med anledning av att vi nu betalar vår egen hyra och vår omsättning därmed ökar.

Förslag till styrelsemötet 2015-03-14

  • Att EU bereder frågan om huruvida vi behöver en auktoriserad revisor eller inte.