Arbetsutskottmöte, 2017-08-03, kallelse

Från Kulturhuset Jönköping Wiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Arbetsutskottmöte, Kulturhuset i Jönköping, 2017-08-dag, klockan 17:00 i sammanträdesrummet

Mötets öppnande[redigera]

Fastställande av föredragningslista[redigera]

Inkommen korrespondens[redigera]

Uppföljning av beslutsliggare[redigera]

AU-beslut sedan förra mötet[redigera]

Beslut - Au godtar det ny notvärdet från ekonomiutskottet.[redigera]

Beslut- Nya rutiner kring nyckelskåpet på kontoret. Bifaller förslaget.[redigera]

Beslut - Au beslutar att adsam fortsätter på samma tjänstegrad under juni, juli samt augusti.[redigera]

Beslut - Skuta upp styrelsemöte till den 2017-03-10.[redigera]

Beslut - Adsam ska återrapportera till au då adsam uppdras något av styrelsen eller av au.[redigera]

Beslut - Opsam får delegerat beslutsrätten kring trapphusprojektet.[redigera]

Rapporter utskott[redigera]

Ekonomiutskottet[redigera]

Personalutskottet[redigera]

Rapporter personal[redigera]

Administrativ samordnare[redigera]

Operativ samordnare[redigera]

Övrig personal[redigera]

Beslutsunderlag[redigera]

Sammanställ AU-rapport[redigera]

Fråga till nästa styrelsemötet om vi ska fortsätta betala Eniro 4000kr/år för deras tillägg tjänster.

Ska Kulturhuset göra ett remissyttrande i regionala kulturplanen

Delaktighet i RUS? Bordläggs till nästa styrelsemöte.

Sammanställ kallelsen för nästa styrelsemöte[redigera]

Övriga frågor[redigera]

Mötets avslutande[redigera]