Arbetsutskottmöte, 2017-06-28, kallelse

Från Kulturhuset Jönköping Wiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Arbetsutskottmöte, Kulturhuset i Jönköping, 2017-06-28, klockan 17:00 i sammanträdesrummet

Mötets öppnande[redigera]

Fastställande av föredragningslista[redigera]

Inkommen korrespondens[redigera]

Uppföljning av beslutsliggare[redigera]

Bordlägger till nästa AU möte.

AU-beslut sedan förra mötet[redigera]

Rapporter utskott[redigera]

Ekonomiutskottet[redigera]

Beslut - Au godtar det ny notvärdet från ekonomiutskottet.

Personalutskottet[redigera]

Pu grupp A har sett över krisåtgärder när det kommer till personal.

Rapporter personal[redigera]

Administrativ samordnare[redigera]

Meddelat Opsam

- Helgjour under loppis: 11-13. Annan lösning skall hittas långsiktigt.
- Nadins fest som en vanlig bokning.
- P2 som hyresreduktion godkänns av admsam. Admsam rapporterar dessa beslut till AU.

Ordnat Generellt

- Ommöblering påbörjas någon gång efter 170613


Börja samordna folk som vill bry sig om krisen.

- Detta har påbörjats. 

Hitta folk som vill jaga ideella till intresselista

- Har inte hittat någon. Svårt att hitta grupper och personer. 


Byte till handtork luft kommer kosta ca 5000kr/hållare ex. moms. Frågan om byte till handtork ska tas upp på nästa styrelsemöte.


Fråga till nästa styrelsemötet om vi ska fortsätta betala Eniro 4000kr/år för deras tillägg tjänster.

Ska Kulturhuset göra ett remissyttrande i regionala kulturplanen. Frågan delegeras till Peter O.

Delaktighet i RUS? Bordläggs till nästa styrelsemöte.

Beslut- Nya rutiner kring nyckelskåpet på kontoret. Bifaller förslaget.

Beslut - Au beslutar att adsam fortsätter på samma tjänstegrad under juni.

Operativ samordnare[redigera]

Övrig personal[redigera]

Beslutsunderlag[redigera]

Sammanställ AU-rapport[redigera]

Sammanställ kallelsen för nästa styrelsemöte[redigera]

Övriga frågor[redigera]

På nästa styrelsemöte ska kulturhusets olika mejladresser gås igenom för att se vilka som ska behållas. Resterande adresser mejlar vi och ber komma till kontoret om de ska bibehållas med en anledning till varför.

Mötets avslutande[redigera]