Andras logotyper

Från Kulturhuset Jönköping Wiki

Studieförbundens loggor

Arbetarnas Bildningsförbund (ABF) http://www.abf.se/Press-Nyheter/logotyper/

Studieförbundet Bilda https://www.bilda.nu/om-studieforbundet-bilda/grafisk-manual/logotyp/

Medborgarskolan https://www.medborgarskolan.se/om-medborgarskolan/press/

Nykerhetsrörelsens Bildningsverksamhet (NBV) https://www.nbv.se/om-oss/nyheter/grafisk-profil/

Studiefrämjandet https://www.studieframjandet.se/press/


Kommunens logga

Jönköpings Kommun https://www.jonkoping.se/kommunpolitik/grafiskprofil

Vid all informations-och marknadsföring ska tydligt anges att verksamheten sker med stöd av Kultur Jönköpings kommun.

I första hand används logotypen men vid mycket små trycksaker och i annonser kan logotypen av utrymmesskäl ersättas med texten: "med stöd av Kultur Jönköpings kommun" eller "i samarbete med Kultur Jönköpings kommun"

Deras logotype som två varianter: wmf-fil att infoga i officeprogram samt eps-fil att användas i offset tryck.

Några riktlinjer kring användning av Kultur Jönköpings kommuns logotyp:

  • text och vapen bildar en helhet och får ej ändras
  • logotypen används endast i svartvitt
  • minsta tillåtna storlek är 30 mm i bredd
  • logotypen placeras helst i nedre högra hörnet i annonser, på affischer etc.
  • en skyddszon på 5 mm ska finns runt logotypen, dvs. stå fri från annan text och bild