Öppna Repan - Ordningsregler

Från Kulturhuset Jönköping Wiki

Dessa ordningsregler gäller för användning av Öppna Repan på Kulturhuset i Jönköping.

Allmänna regler[redigera]

 • 1. För att använda den Öppna Replokalen krävs att du/ni bokar lokalen samt att du/ni skriver under ett tillfälligt kontrakt och därmed accepterar dessa "Ordningsregler för Kulturhusets Öppna Replokal". Kontrakt och bokning sker genom bokningsansvarig på kontoret.
 • 2. Du som lånar lokalen är ansvarig för lokalen är städad och att instrument och annan utrustning är hel och fungerar när du lämnar lokalen. Förutsatt att det inte är defekter eller brister som finns noterat på inventarielistan på dörren.
 • 3. Alla skador utöver normalt slitage som uppstår under nyttjandet av lokalen samt utrustning betalar hyresgästen för.
 • 4. Det är alkohol- och drogförbud i replokalen. Överträdelser medför omedelbar avstängning.
 • 5. Rökning är absolut förbjudet i lokalen. Brandlarmet är direktkopplat till brandkåren. Hyresgästen står för kostnaden av eventuella falsklarm på grund av rökning i lokalen.
 • 6. Oavsett hur det har sett ut innan ansvarar du/ni för att det är städat när ni lämnar. Om det är skitigt när du/ni kommer. Prata med bokningsansvarig på kontoret. Städgrejer finns i det öppna städförrådet mittemot kontoret.
 • 7. Ta med din grejer när lämnar lokalen. Det ska vara öppet för alla, inte något förråd. Behöver du lämna grejer prata med bokningsansvarig. Om du ändå lämnar grejer i den Öppna Repan - förvänta dig inte att de kommer vara kvar. Kulturhuset tar inget ansvar för kvarlämnade saker.

När du tar lokalen i bruk[redigera]

 • Kontrollera att utrustningen är hel och fungerar. Om något inte fungerar, meddela personalen på kontoret eller ansvarig för öppna replokalen.
 • Tycker du att det är stökigt och smutsigt, meddela personalen eller ansvarig.
 • Om du är osäker på hur någonting fungerar fråga gärna ansvarig för öppna replokalen.

När du lämnar lokalen[redigera]

 • Kontrollera att inget har gått sönder eller saknas. Om så är fallet, meddela detta omgående.
 • Oavsett hur det såg ut när du/ni kom är du/ni ansvariga för att lokalen lämnas i städat skick.
 • Om strängar går av eller sladdar går sönder finns sådan att köpa på kontoret. Går strängar av på Kulturhusets instrument, köper du givetvis nya på kontoret och strängar om instrumentet. Om du är osäker på något, fråga personen som är ansvarig för Öppna Repan.
 • Du ni ansvarar för att det är tomt, släckt och låst när du/ni lämnar lokalen. Dubbelkolla gärna att fönstren är stängda och hysskade/låsta.
 • SMSa eller meddela personalen eller ansvarig för öppna repan när du lämnar lokalen, så om möjligt inventering kan ske när du är där.

Mer information[redigera]