Återinvesteringsplan för Sektion 2

Från Kulturhuset Jönköping Wiki

För att Kulturhuset ska kunna fortsätta att utvecklas i en positiv riktning verksamhetsmässigt krävs det även ökade intäkter i verksamheten. För närvarande genereras goda intäkter men det finns utrymme att växa i för att få in mer resurser till Kulturhusets verksamhet. 

Total återinvesteringspott enligt fördelning 1, 2014: 80 993,99 kr


Del Ett: Återinvestering enligt tidigare styrelsebeslut[redigera]

Projekt H - Teaterbion[redigera]

Teaterbion är en relativt underanvänd lokal som vi har testat för konferens och möten under en tid men vår utrustning där är under den standard som förväntas. Vi har under det senaste halvåret missat ett par bokningar av den anledningen därför är det hög tid att genomföra detta nu. Beräknad tid för investeringen att betala av sig: 6 månader

Definition # Summa
Projektor 1 7500*
Trådlöst Headset 1 2000*
Kablar osv. 1 1500*
Deltotal 11000

Kvarvarande Pott: 69993,99 kr


Del Två: Återinvestering enligt prioriteringsordning[redigera]

Prioritet 1 - Projekt E – Grundläggande Materiel[redigera]

Till stor del utgörs denna del av planen av supportfunktioner till uthyrningsverksamheten som är nödvändiga för att köra dagtidskonferenser, catering och för att säkra utrustning vi köper in. Ingen direkt tid för investeringen att betala sig finns förutom att den kanske inte blir stulen.

Definition # Summa
Laptop 1 4000*
Låsbart Skåp (Tek. Utr.) 1 2744
Servis (Tallrikar osv. Catering) 1 5000*
Deltotal 11744

Kvarvarande Pott: 58250 kr

Prioritet 2 - Projekt S – Lokalrelaterade Satsningar[redigera]

Ännu en gång supportfunktioner men de här posterna är mer relaterade till lokalerna vi nu bor i, därmed något sänkt prioritering.

Definition # Summa
Trådlöst nät i hela Huset (routrar) 1 2500*
Köksutrustning (Catering & Nyfiket) 1 10000*
Mötesanpassning av "Logen" 1 10000*
Deltotal 22500

Kvarvarande Pott: 35750 kr

Mötesanpassning av logen är i korthet att fixa till rummet bakom Teaterbion för att den också ska kunna fungera som en möteslokal för styrelsemöten och liknande. Tanken är att inreda den som en stilistisk teaterloge och därmed skapa ett häftigt och kreativt mötesrum som går i samma anda som resten av huset. Ej flyttbara förändringar av lokalen ingår inte i investeringsplanen.

Prioritet 3. Alt 1. - Projekt T1 – Konferens- och Mässmöbler[redigera]

Mestadels investeringar som syftar till att höja kvaliteten på våra konferensinventarier och därmed göra våra konferensuthyrningsmöjligheter större. Vi har en relativt god kontaktyta mot potentiella kunder och kan vi erbjuda dem ett bra kit kan vi öka uthyrningsverksamheten dagtid betydligt. Det är dock svårt att sia om exakt hur snabbt det kan betala sig, men som ett exempel på underlag genererar Sportmässan ungefär 12 000 vinst och de bokar minst 2 gånger om året. Ur ett framtidsperspektiv bedömer vi att inventarierna är användbara även i eventuellt nya lokaler, förutsatt att vi ämnar fortsätta hyra ut lokaler för mötesverksamhet.

Definition # Summa
Konferens & Mässbord 10 8063
Bordstillbehör n/a 5075
Konferensstolar 20 6000
Vagnar 2 2975
Deltotal 22113

Kvarvarande Pott: 13637 kr

Prioritet 3. Alt 2. - Projekt T2 – Fast PA[redigera]

En investering som syftar till att skapa en god ljudbild i studion där vi får tillbaka våra investerade pengar genom att hyra ut det till sportdansarna för en mindre summa och en lite större summa till fester och liknande. Vi räknar med att investeringen ska betala igen sig på ungefär ett år och vi kommer att få positiva effekter på sektion 1's verksamhet med då det är tillräckligt för att använda till spelningar i studion.

Definition # Summa
Fast PA: Studion 1 17500
Deltotal 17500

Kvarvarande Pott: 18250 kr

Prioritet 3. Alt 3. - Projekt T3 - Kombinationslösning[redigera]

Det här är en sammanslagning av de båda tidigare alternativen där vi bantat flexibiliteten i möbelinköpen något för att rymma det inom budget. Det är det alternativ vi förordar för prioritet 3 inköpen.

Definition # Summa
Konferens & Mässbord 10 8063
Bordstillbehör n/a 2300
Konferensstolar 20 6000
Fast PA: Studion q 1 17599
Deltotal 33863

Kvarvarande Pott: 1887 kr

Prioritet 4. - Projekt A – Kompletterande investeringar[redigera]

Det här är investeringar som skulle göra alternativ 3 i prioritet 3 till en fullständig version av alternativ 1 och 2 i prioritet 3. Det vill säga, en komplettering så att vi kan få investera alla delar av prioritet 3 i en senare fördelning.

Definition # Summa
Kvarvarande delar av prio 3. n/a var.
Deltotal var.

Kvarvarande Pott: -3863 kr

Prioritet 5. - Projekt R – Övrigt[redigera]

En del kompletteringar till andra investeringar, exempelvis sub-basar för att göra studioinvesteringen till en fullständig anläggning för spelningar samt lite andra kompletterande investeringar vi vill genomföra i en lönsam framtid.

Definition # Summa
Elektronisk Anslagstavla 1 4000*
Marknadsföring 1 2000*
Projektorduk, Vinden 1 2000*
Sub-basar 1 7200
Deltotal 14200

Kvarvarande Pott: -18063 kr

  • Avser en ungefärlig kostnadspost, där det angivna värdet är den maximala budgeterade kostnaden.