Styrelsemöte, 2018-04-12, kallelse

Från Kulturhuset Jönköping Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Styrelsemöte, Kulturhuset i Jönköping, 2018-04-12, klockan 18:00 i sammanträdesrummet

Mötets öppnande

Val av mötesfunktionärer

Val av mötesordförande

Val av mötessekreterare

Val av justerare tillika rösträknare

Fastställande av röstlängd

Fastställande av föredragningslista

Nästa möte

Rapporter utskott

Arbetsutskottet

Inkommen korrespondens:

Uppföljning av beslutsliggare:

AU-beslut sedan förra mötet:

Ekonomiutskottet

Personalutskottet

Rapporter personal

Administrativ samordnare

Operativ samordnare

Övrig personal

Personalfri punkt

Rapporter arbetsgrupper och ansvarsområden mm

Arrangemangsgruppen

Fastigheten

Information och kommunikation

Inspelningsstudion

Medlemsföreningar

Nyfiket

Öppna Repan

Öppna Verkstäderna

Inkomna förslag, motioner och liknande till styrelsen

Fördelning och avlöning av tillfälligt arbete

Fördelat arbete

Kommande arbeten

Helg- och festjour

Kommande helgjourer

Kommande festjourer

Övriga frågor

Mötets avslutande