Strategiska Utvecklingsgruppen

Från Kulturhuset Jönköping Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Strategiska Utvecklingsgruppen arbetar med verksamhets- och oranisationsutveckling av Kulturhuset på strategisk nivå.

Gruppens medlemmar: Carl, Jonas, Lelle, Mats & Sebastian.

Syfte

Att arbeta med verksamhets- och organisationsutveckling av Kulturhuset på strategisk nivå.

Exempelvis genom:

  • Genomföra nulägesanalys och utifrån analysen ta fram åtgärdsförslag till styrelsen (eller vid behov medlemsmöten) för utveckling av verksamheten, intäcktenheterna samt vår organisation.

Ansvarsområden

Mandat/befogenheter

Budget/ekonomiska ramar

Kontaktpersoner

Kontakt gentemot styrelsen: Lelle W.

Arbetsgruppens uppdrag

  • Utarbeta en marknadsplan för att skapa en stabil ekonomisk grund för verksamheten på Kulturhuset.
  • Ta fram fram en kommunikationsplan för att störta intern kommunikation gällande spridningen av kunskap, information och nyheter.
  • Uppdatera organisationsplanen.

Mötesanteckningar, protokoll mm

* WIP: work in progres