Beslutsunderlag motion datum, Mall

Från Kulturhuset Jönköping Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Beslutsunderlag motion datum, Mall

* Bakgrund
 * Här skriver du/ni bakgrunden till förslaget
* Syfte
 * Här skriver du/ni syftet med förslaget du/ni skickar in
* Förslag
 * Jag/vi föreslår därför att:
  * Här skriver du/ni förslaget i sin helhet eller om det behövs uppdelat i mindre delar